Japanese Denim ShirtPrice DKK8,000.00

DKK8,000.00
Colour: Vintage denim
Style: Long-sleeved Shirt